• NOA
  NO.1
  NOA
 • ルナ
  2019年度グループJr.NO.1
  2019年度エリア指名NO.2
  NO.2
  副主任
  ルナ
 • RU1
  NO.3
  店長
  RU1
 • taka
  NO.4
  NOVA Player
  taka
 • アキラ
  NO.5
  アキラ
 • ルナ
  2019年度グループJr.NO.1
  2019年度エリア指名NO.2
  NO.1
  副主任
  ルナ
 • taka
  NO.2
  NOVA Player
  taka
 • NOA
  NO.3
  NOA